Nyheter

Søke lærlingplass hos oss

Skal du søke lærlingplass hos en eller flere av våre medlemsbedrifter kan du gjøre det her på hjemmesiden vår. Fristen for dette er 3. april 2018. 

Les mer …

Åpen dag

NHO Agder har i flere år holdt hus hos Telenor på Kjøita 6. Det var på tide å samle flere i NHO-familien og fra 1. juni så nå er NHO, EBA og NELFO under samme tak. Samtidig så har vi komplettert miljøet med våre tilhørende opplæringskontor Byggopp(Bygg- og anlegg) og EOSØR(Elektro), og vi er blitt et herlig miljø på 15 mennesker som skal betjene Agders næringsliv.

Vi ønsker å markere dette, og 22. august så ønsker vi deg velkommen til en åpen dag i våre nye kontorlokaler, du er velkommen til å hilse på oss alle og ikke minst, få med deg litt faglig oppdatering før du haster tilbake til en travel arbeidsdag. Se link for program og påmelding her: https://byggoppagder.pameldingssystem.no/apen-dag

Du kan plukke og velge, om du bare kommer for lunsjen så vær velkommen også til det, vi har stands og mennesker du kan prate med, ting vi kan vise og info å dele.

NM energimontørfaget

Vi gratulerer Stein Ingve og Emil med flott innsats i NM for energimontørlærlinger under REN metodedager!nm enmontør

Vi har flyttet!

Vi har nå flyttet til Kjøita 6 2. etg, Telenorbygget, mellom brannvakta og Agder energi.Kristiansand Kjoita 12 595x595