ERF

Arbeidsbok

Elektroreparatør

Info og veiledning
1.1

Informasjon

Informasjon

Info og veiledning
1.2

Veiledning

Veiledning

Info og veiledning
1.3

Læreplanen

Læreplanen

Info og veiledning
1.4

Heving av lærekontrakt

Heving av
lærekontrakt

Info og veiledning
1.5

Eksamensinfo

Eksamensinfo

Dokumentasjon
2.1

Praksislogg

Praksislogg
Elskolen

Dokumentasjon
2.2

Underveisvurdering

Underveisvurdering

Dokumentasjon
2.3

Lærlingsamtale

Lærlingsamtale

Dokumentasjon
2.4

Mal: Arbeidsoppdrag

Mal
Arbeidsoppdrag

Dokumentasjon
2.5

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

Fagprøven
3.1

"Fagprøven

Generell info