Nyheter

Lærlingeundersøkelsen 2018.

Lærlingeundersøkelsen 2018.

En takk til alle som har deltatt. Oppslutningen på årets undersøkelse ble 108 av 148 besvarte, dette gir en oppslutning på 73 %, som må sies å være meget bra.

Høyest score har vi på trivsel, motivasjon og HMS, og dette er svært gledelig.

Resultatene viser at det jobbes godt med oppfølging og opplæring ute hos bedriftene i EOSØR.

Det er alltid noe som kan forbedres, så for 2019 har EOSØR planlagt å ha et ekstra fokus på:

  • Tettere samarbeid med skolene om YFF og forberedelse til arbeidslivet.
  • Bedre dokumentasjon på halvårs vurdering og oppsummering fra samtalen.

Resultatene av undersøkelsen ble tatt opp på samarbeidsmøte med fylkeskommunen i møte 30.01.2019.