Nyheter

Y-valg 2019

Yvalg 2018 er møteplassen for deg som går på 9. og 10. trinn, og som i løpet av de neste månedene skal finne din karrierevei. 15 oktober og 16. oktober er du velkommen til Sørlandshallen i Kristiansand for å få en god presentasjon av ulike yrker og utdanningsprogram.Vi deltar!

NM energimontørlærlinger 11. – 12. juni 2019 på Drammen travbane.

Norgesmesterskap for energimontørlærlinger arrangeres over to dager med tett program og utfordrende oppgaver under REN metodedager 11. – 12. juni 2019 på Drammen travbane. Konkurransen vekker konkurranseinstinktet hos deltakerne og gir stort faglig utbytte. Interessen for mesterskapet er stor, og bidrar positivt til rekruttering og kompetanseutvikling i bransjen. Mesterskapet gjennomføres samtidig som REN Metodedager på Drammen travbane.   Ser her for mere informasjon

Lærlingeundersøkelsen 2018.

Lærlingeundersøkelsen 2018.

En takk til alle som har deltatt. Oppslutningen på årets undersøkelse ble 108 av 148 besvarte, dette gir en oppslutning på 73 %, som må sies å være meget bra.

Høyest score har vi på trivsel, motivasjon og HMS, og dette er svært gledelig.

Resultatene viser at det jobbes godt med oppfølging og opplæring ute hos bedriftene i EOSØR.

Det er alltid noe som kan forbedres, så for 2019 har EOSØR planlagt å ha et ekstra fokus på:

  • Tettere samarbeid med skolene om YFF og forberedelse til arbeidslivet.
  • Bedre dokumentasjon på halvårs vurdering og oppsummering fra samtalen.

Resultatene av undersøkelsen ble tatt opp på samarbeidsmøte med fylkeskommunen i møte 30.01.2019.

Lærlingundersøkelsen 2018

Vi minner om og henstiller alle våre lærlinger om å svare på lærlingundersøkelsen som blir sendt ut i disse dager fra fylkeskommeunen.  Gjelder lærlinger som har vært minst 11 måneder i lære.