Veien dit du vil

VG1 Elektro er grunnlaget for å bli lærling og avlegge fagprøve innen elektrofagene.

VG2 Elenergi er grunnlaget for å bli lærling og avlegge prøve i disse fagene.

 • Elektriker
 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Heismontør
 • Signalmontør
 • Elektroreparatør
 • Vikler- og transformatormontør
 • Tavlemontør

Lærekontrakt for disse fagene tegnes etter VG2.

VG2 Data- og Elektronikk er grunnlaget for å bli lærling og avlegge fagprøve som:

 • Telekommunikasjonsmontør
 • Dataelektroniker
 • Produksjonselektroniker

Lærekontrakt som dataelektoniker tegner du normalt etter gjennomført VG3 i skole. For de andre fagene tegnes lærekontrakt etter VG2.

VG2 Automatisering er grunnlaget for å bli lærling og avlegge fagprøve som:

 • Automatiker
 • Tavlemontør
 • Vikler- og transformatormontør

For automatikerfaget tegner du normalt lærekontrakt etter VG3 i skole. For de andre fagene tegnes lærekontrakt etter VG2.

Flyfag: VG2 Landslinje

Alle flyfagene har en total opplæringstid på fem år, hvorav tre år i skole og to år i bedrift.

For at sikkerheten i luften skal ivaretas, er det nødvendig at høyt kvalifisert personell til enhver tid overvåker og vedlikeholder fartøyene. Vedlikehold av luftfartøy er systematisk oppbygd og under streng kontroll av luftfartsmyndighetene. I flybransjen er den menneskelige faktor avgjørende for sikkerheten i luften.

Flyfagene er i stadig utvikling, ikke minst på den teknologiske siden med stadig større bruk av elektronikk og nye materialer. Dette setter store krav til deg med hensyn til faglig oppdatering og evne og vilje til å se nye muligheter. Bransjens fagspråk er engelsk.

Inntakskrav: VG1 elektrofag