Yrker

Automatiker

Automatikeren arbeider i bedrifter med automatiserte maskiner og prosessanlegg. Arbeidet består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, installere og justere ulike måle-, styre- og reguleringssystemer.

Dataelektroniker

Dataelektronikeren arbeider med reperasjon, drift og installasjon av elektronisk utstyr som radio, TV, datamaskiner i sykehus og skipselektronikk.

Elektriker

Elektrikeren arbeider vanligvis med å installere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr i boliger, forretningsbygg, industrianlegg, landbruk, ombord i skip og på oljeplattformer. Som elektriker utfører du elektriske installasjoner til lys og varme, kommunikasjons- og varslingsanlegg, eller automatiserte styringsanlegg i industri. Det krever at du behersker alt fra legging av kabler til databasebaserte styringsanlegg.

Elektroreparatør

Elektroreparatøren arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr, -maskiner og -verktøy.

Energimontør

Energimontøren arbeider med å bygge, vedlikeholde og fornye kraftstasjoner, linjer, kabler og transformatorstasjoner for produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Den elektriske delen av jernbanenettet er også en del av fagområdet. Arbeidsstedet kan variere - fra innendørsanlegg til arbeid i friluft. Energimontøren arbeider ved el-verk, linjebyggingsfirmaer og firmaer som utfører installasjoner i transformatorstasjoner og koblingsanlegg.

Energioperatør

Energioperatøren arbeider mest med å styre og vedlikeholde kraftstasjoner og store elektriske fordelingsstasjoner.

Industrimekaniker

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Kulde og varmepumpemontør

Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, for eksempel butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Mediegrafikeren

Mediegrafikeren arbeider i medie og reklamebedrifter med visuell kommunikasjon innentrykksakproduksjon, webdesign, multimedieproduksjon, film og TV produksjon.

Tavlemontør

Tavlemontøren arbeider med å bygge opp og montere styreskap og fordelingstavler for elektriske og automatiserte anlegg.

Telekommunikasjonsmontør

Telekommunikasjonsmontøren arbeider med installasjon, vedlikehold og reparasjon av tele-, data- og alarmanlegg. Kabelanlegg for lyd- og bildesignaler er også et arbeidsområde. Utviklingen av datateknologi har ført til at telekommunikasjonsmontørens arbeidsområder har ekspandert voldsomt. Arbeidsstedet for telekommunikasjonsmontøren varierer fra utendørs kabel- og antenneanlegg til arbeid i sentraler, eller montasje og feilretting på utstyr ute hos kunder. Som telekommunikasjonsmontør må du kunne legge kabler, montere og prøve ut telefonsentraler, antenneanlegg, datanett, alarmanlegg og radio- og satelittkommunikasjonsanlegg.