Yrker

Automatiker

Automatikeren arbeider i bedrifter med automatiserte maskiner og prosessanlegg. Arbeidet består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, installere og justere ulike måle-, styre- og reguleringssystemer.

Dataelektroniker

Dataelektronikeren arbeider med reperasjon, drift og installasjon av elektronisk utstyr som radio, TV, datamaskiner i sykehus og skipselektronikk.

Elektriker

Elektrikeren arbeider vanligvis med å installere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr i boliger, forretningsbygg, industrianlegg, landbruk, ombord i skip og på oljeplattformer. Som elektriker utfører du elektriske installasjoner til lys og varme, kommunikasjons- og varslingsanlegg, eller automatiserte styringsanlegg i industri. Det krever at du behersker alt fra legging av kabler til databasebaserte styringsanlegg.

Elektroreparatør

Elektroreparatøren arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr, -maskiner og -verktøy.

Energimontør

Energimontøren arbeider med å bygge, vedlikeholde og fornye kraftstasjoner, linjer, kabler og transformatorstasjoner for produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Den elektriske delen av jernbanenettet er også en del av fagområdet. Arbeidsstedet kan variere - fra innendørsanlegg til arbeid i friluft. Energimontøren arbeider ved el-verk, linjebyggingsfirmaer og firmaer som utfører installasjoner i transformatorstasjoner og koblingsanlegg.

Energioperatør

Energioperatøren arbeider mest med å styre og vedlikeholde kraftstasjoner og store elektriske fordelingsstasjoner.

Heismontør

Heismontøren arbeider med montering og vedlikehold av heiser og rulletrapper.

Mediegrafikeren

Mediegrafikeren arbeider i medie og reklamebedrifter med visuell kommunikasjon innentrykksakproduksjon, webdesign, multimedieproduksjon, film og TV produksjon.

Signalmontør

Signalmontøren arbeider med signalanlegg på jernbane og sporveier.

Tavlemontør

Tavlemontøren arbeider med å bygge opp og montere styreskap og fordelingstavler for elektriske og automatiserte anlegg.

Telekommunikasjonsmontør

Telekommunikasjonsmontøren arbeider med installasjon, vedlikehold og reparasjon av tele-, data- og alarmanlegg. Kabelanlegg for lyd- og bildesignaler er også et arbeidsområde. Utviklingen av datateknologi har ført til at telekommunikasjonsmontørens arbeidsområder har ekspandert voldsomt. Arbeidsstedet for telekommunikasjonsmontøren varierer fra utendørs kabel- og antenneanlegg til arbeid i sentraler, eller montasje og feilretting på utstyr ute hos kunder. Som telekommunikasjonsmontør må du kunne legge kabler, montere og prøve ut telefonsentraler, antenneanlegg, datanett, alarmanlegg og radio- og satelittkommunikasjonsanlegg.

Togelektriker

Togelektrikeren arbeider med strømforsyning og elektriske anlegg for jernbane og sporveier.